Vi hjälper dig att
hålla huset torrt

Erfarenhet - Kunskap - Trygghet

Vi hjälper dig att
hålla huset torrt

Erfarenhet - Kunskap - Trygghet

Effektiv och prisvärd dränering i Göteborg

Är du i behov av en dränering i Göteborg? Då är du välkommen att kontakta oss PW Schakt och Dränering AB. Vi har lång vana av dräneringar och markarbeten och vi arbetar alltid effektivt. Vi har de maskiner som krävs och i och med detta - i kombination med vår höga kompetens - blir en dränering utförd av oss både säker och prisvärd.

Vi är specialister inom dräneringstjänster för både bostäder och kommersiella lokaler. Alla medlemmar i vårt team är utbildade för att hantera alla aspekter av dränering. Vi garanterar att vårt arbete utförs professionellt till konkurrenskraftiga priser. Välj oss som det pålitliga valet för dina dräneringslösningar.

Kontakta oss idag för alla dina behov inom dränering!

ROT-avdrag för dräneringsarbete

Dränering inkluderas i Rot-avdraget och det innebär att du kan anlita oss och dra av 30 % av den totala arbetskostnaden på din deklaration. Vill du använda rot-avdraget i samband med att du anlitar oss för en dränering i Göteborg så är det bara att säga till innan så drar vi beloppet redan på fakturan.

Vi sätter alltid kunden i första rummet i samband med en dränering. Handlar det om en dränering vid ett befintligt hus så kommer den att innebära att din tomt påverkas negativt. Vi försöker - i den mån det är möjligt - att se till att vårt jobb inte förstör din tomt eller din trädgård. Tunga maskiner kommer att lämna spår efter sig, men det finns knep att ta till som ger mindre påverkan.

Du når oss enklast genom att fylla i kontaktformuläret här på sidan, men du kan även ringa eller maila oss. Vi lovar alltid snabb återkoppling och vi ser fram emot att höra från dig!

Dränering i Göteborg

Varför ska en dränering i Göteborg genomföras?

Dränering är en av de viktigaste detaljerna när man bygger ett nytt hus. Om dräneringen sker på ett felaktigt sätt så kommer detta - på ett eller annat sätt och förr eller senare - att innebära problem.

Vid en väl genomförd dränering däremot, leds regnvatten och fukt från marken i stället bort från husets grund, vilket leder till att huset får en längre livslängd. Dessutom kommer inomhusmiljön att bli bättre.

En dränering är extra viktig om det hus du planerar att bygga har en källare. Det finns många exempel där källaren blivit översvämmad och ofta sker det som en direkt följd av en undermålig dränering, i kombination med ett ihållande regn. Rätt dränering är avgörande för husets hållbarhet och vi hjälper dig gärna i samband med din nybyggnation.

Dränering av äldre hus är vanligt

Även äldre hus kommer att behöva dräneras om med jämna mellanrum. En normal intervall gällande dränering ligger på ungefär var tjugonde år. Misstänker du att det börjar bli dags för en dränering av ditt hus i Göteborg? Det finns tydliga varningssignaler och indikationer som kan visa detta.

Om du känner en unken doft i källaren kan det tyda på att någonting är galet. Detsamma gäller om du ser att färgsjok börjar lossna från väggarna eller om det syns fuktfläckar.

Om så är fallet så är det ingen mening att vänta. Kontakta oss så genomför vi en mer grundlig undersökning med hjälp av moderna instrument som kan påvisa exakt vilka åtgärder som behöver vidtas. Vi presenterar en lösning och lämnar över ett kostnadsförslag till dig i samband med detta.

Klart står följande: om ditt hus är i behov av en dränering så behöver du ta tjuren vid hornen. Det blir inte bättre av sig självt. Om man väntar för länge så ökar risken för omfattande fukt- och mögelskador. Dessa är svåra att åtgärda och de kan leda till problem som exempelvis allergier.

Vi planerar din dränering för framtiden

Vi genomför aldrig en dränering utan en omfattande undersökning innan. En dränering måste planeras och det man måste ta hänsyn till är faktorer som exempelvis vilken typ av hus det handlar om, hur marken ser ut och vilken typ av jord som huset står på. Om det senare innebär en mark av sand och grus så får man ofta en lättare vattenavledning än om det handlar om lerjord. Det senare kräver andra åtgärder.

Anlitar du oss för en dränering i Göteborg så garanteras du ett arbete som sker med hållbarhet i åtanke. Vi planerar, vi tänker på alla detaljer och vi genomför en dränering som ska vara effektiv en lång tid framöver. Vi kan även efter avslutat arbete hjälpa till med värdefull planering, där vi ger råd och tips kring hur du kan slippa framtida problem. En vanlig anledning till mer frekventa dräneringar är till exempel att man anlagt rabatter alltför nära huset. Rabatter som drar till sig vatten som sedan penetrerar husgrunden.

Dränering till överenskommet pris

När du anlitar oss för dränering av ditt hus så håller vi oss till det pris som vi kommit överens om. Det är viktigt för oss och lika viktigt tycker vi att det är att vi håller oss till den tidsplan som vi satt upp. En dränering kommer att påverka din vardag, men vi gör allt i vår makt för att den ska påverka så lite som möjligt. Du - och din familj - ska så snabbt som möjligt kunna återgå till ert vanliga liv igen. Detta i ett hus som är friskt, fräscht och där ingen risk för fukt- eller vattenskador finns.

Välkommen till experten på dränering i Göteborg.

Dränering Göteborg - frågor och svar

Här svarar vi på några vanliga frågor om dränering i Göteborg. Om du undrar något om dränering eller relaterade arbeten är du givetvis välkommen att kontakta oss!

Hur ofta behöver man dränera om huset?

En bra utförd dränering ska normalt hålla i minst 20 år. Är huset byggd på en lerig eller mycket fuktig mark kan det behöva göras oftare. 

Hur vet jag att det är dags för dränering?

Om det gått 20-30 år sedan huset dränerades så är det antagligen dags. Tydliga tecken är dålig lukt i källaren, fuktfläckar på väggarna och mögel. 

Hur fungerar dränering?

Ytdränering innebär att man har rör, kanaler eller mattor som ligger ovan jord och som leder bort vatten mot en dagvattenbrunn eller liknande. Grunddränering är nergrävda perforerade rör som leder bort vatten under marken så att det inte tränger in genom källarväggen.

Vad händer om jag struntar i att dränera om huset?

Slutligen kommer du få allvarliga problem med fukt i huset. Fukt leder till dålig lukt, skadedjur, mögel och röta. Om man inte behandlar orsaken till fukten kan rötan skada stommen vilket riskerar hela husets stabilitet. 

Det är billigare att behandla orsaken till fukten direkt istället för att vänta. Risken är annars att fukten tillfogar huset skador som man behöver betala dyra pengar för att åtgärda.

Behöver flerfamiljshus dräneras också?

Om det finns en källare eller en grund som helt eller delvis är nergrävd så behöver fastigheten dräneras om med jämna mellanrum. 

Behövs grunddränering om jag har ytdränering?

Ja, det behövs. Ytdränering leder bort överflödigt vatten som samlas på markytan medan grunddränering leder bort grundvatten som annars riskerar att tränga in i källaren. Båda metoderna är viktiga att tillämpa för att slippa problem med fukt. 

Vad kostar det att dränera om en vanlig villa?

Man kan säga att dränering kostar mellan 3.000 och 5.500 kronor per löpmeter utan ROT-avdrag. Kostnaden kan variera beroende på vilken typ av mark det gäller samt hur förutsättningar ser ut i övrigt.

 

Vi hjälper dig med dränering i Göteborg